רקדנית נייר פרגמנט
רקדנית נייר פרגמנט
רקדנית נייר פרגמנט
רקדנית נייר פרגמנט
עגלה ושפן נייר פרגמנט
עגלה ושפן נייר פרגמנט
דמות נייר פרגמנט
דמות נייר פרגמנט
no name - 2019
no name - 2019

Collage painted on photo 50X70

no name - 2019
no name - 2019

Collage painted on photo

no name - 2019
no name - 2019

Collage painted on photo

no name - 2019
no name - 2019

Collage painted on photo